Про нас

Про нас

Громадська організація «Пацієнти за життя» створена у березні 2017 року з метою об’єднання зусиль громадськості, громадських активістів та правозахисників для впровадження системних змін у сфері охорони здоров’я в Україні. Засновники  ГО «Пацієнти за життя» розпочали роботу в Україні ще у 2013 році як консультанти міжнародних громадських організацій сфери охорони здоров’я, які діють на території України, Грузії та інших європейських держав.

МІСІЄЮ ГО «Пацієнти за життя» є покращення якості життя громадян України шляхом здійснення ефективного громадянського представництва, впливу на політику та законодавство в сфері охорони здоров’я.

ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ГО «Пацієнти за життя» є захист прав та законних інтересів пацієнтів.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ нашої громадської організації є:

 • сприяння реалізації економічної та соціально-культурної програми держави і суспільства, які спрямовані на соціальний і економічний захист пацієнтів;
 • розробка моделей державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я;
 • сприяння впровадженню та реалізації державних, міжнародних програм у сфері охорони здоров’я;
 • забезпечення консультативної підтримки органів влади у питаннях реформування системи охорони здоров’я, розроблення та впровадження цільових програм;
 • сприяння проведенню аналізу досвіду країн СНД та європейських держав у реформуванні медичної галузі та доведення цього досвіду медичній спільності України;
 • забезпечення громадськості компетентною та достовірною інформацією про економічні, правові та інші аспекти організації системи охорони здоров’я, шляхи і можливості впровадження реформ, прогнозовані результати ефективних перетворень тощо.

ГО «Пацієнти за життя» вбачає свою активну роль у представленні прав та інтересів пацієнтів, як у сфері охорони здоров’я, так і в інших сферах громадського здоров’я, а саме: сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму; пропагування здорового способу життя; надання допомоги особам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування; сприяння у наданні допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, стали жертвами репресій та біженцями.

Наша громадська організація об’єднує всіх, кому не байдуже здоров’я нації та майбутнє України, хто володіє знаннями й досвідом у сфері охорони здоров’я та має завзяття до якісних перетворень нашої Держави!

Громадська організація «Пацієнти за життя» відкрита для свіжих ідей, цікавих проектів і партнерства!

Структура організації

Структура організації

Засновники ГО «Пацієнти за життя»:

БІЛЯЄВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
ЄФІМЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Члени ГО «Пацієнти за життя»:

Членство в організації є добровільним.

Членами організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та підтримують мету і завдання організації і визнають Статут ГО «Пацієнти за життя».

Прийом до членів організації здійснюється на підставі заяви.

                Права членів організації:

 • обирати і бути обраними до керівних органів організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться організацією;
 • брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів організації;
 • звертатися до органів організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю організації, одержувати відповіді;
 • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
 • звертатися до організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

Члени організації зобов’язані:

 • дотримуватись положень Статуту організації;
 • виконувати рішення керівних органів організації;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням організації;
 • сприяти здійсненню завдань організації;
 • приймати участь у заходах, що проводяться організацією.

Органи управління ГО «Пацієнти за життя»:

         Загальні збори членів організації

         Правління

         Голова Правління.

Загальні збори членів організації є вищим органом організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління. У Загальних зборах  беруть участь її члени. Кожний член організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів організації.

Правління організації є керівним органом організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 2 роки та  виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

           Голова Правління здійснює оперативне управління справами, майном та коштами організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.