Розвиток супутніх факторів впливу на здоров’я

Розвиток супутніх факторів впливу на здоров’я

На думку ГО «Пацієнти за життя» розвиток охорони здоров’я в Україні є неможливим без прямого впливу на чинники, які безпосередньо впливають на здоров’я нашої нації.

Враховуючи зазначене, однією з пріоритетних цілей нашої організації є сприяння:

  • масовій фізичній культурі;
  • спорту і туризму;
  • пропагування здорового способу життя.

В сучасних умовах всебічний і гармонійний розвиток людини є не тільки бажаним, а й життєво необхідним. Фізичний гарт є невід’ємною складовою гармонійного розвитку людини будь-якого віку. Одним з напрямків, який впливає на стан здоров’я, є активно-спортивний спосіб життя. Тому заняття фізичною культурою і спортом вже не є самоціллю. Вони стають каталізатором життєвої активності, умовою і невід’ємною частиною гармонійного і повноцінного життя. Україні потрібні фізично міцні, впевнені в собі люди, які не бояться труднощів.

Розвиток фізичної культури і спорту – запорука здоров’я, фізичного і духовного розвитку населення.

У зв’язку з цим, ГО «Пацієнти за життя» постійно вживає заходи з метою виконання таких пріоритетних напрямків своєї роботи, як:

  • зміцнення здоров’я різних груп населення засобами фізичного виховання і спорту;
  • створення умов для задоволення потреб кожного громадянина в підвищенні рівня здоров’я, фізичному і духовному розвитку;
  • виховання у населення відповідної мотивації і активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;
  • пропаганду фізичної підготовленості населення як фактору забезпечення здоров’я і дієздатності на підставі нових переконливих даних про її роль в життєдіяльності людини.

Залишити відповідь